Dni tygodnia
Lekcje Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
700:745 Mont_Siec
Matras A. - 53
Inf
Wróblewska-Mędrzak M. - 45
proj
Żółtowski E. - 55
Wolne
750:835
840:925 Wychowawcza
Knurowska K. - 140
WiAI
Wróbel J. - 57
J. Ang
Knurowska K.
930:1015 Matematyka
Kutek I. - 140
Matematyka
Kutek I. - 140
Tworzenie Stron
Płonka T. - 55
1020:1105 Dział_Inf
Kremiec I. - 140
1110:1155 Hist_i_sp
Bartecki R.
J. Ang
Knurowska K. - 140
J. Niem
Kobyłczyk D. - 252
Religia
Figura Ł. - 147
WF
Starzyński M. - sił
1200:1245 Ang_Inf
Wysogląd P. - 140
J. Ang
Knurowska K. - 252
Matematyka
Kutek I. - 147
1250:1335 J.Polski
Bryja E. - 140
Religia
Figura Ł. - 140
WF
Starzyński M. - sg3
J.Polski
Bryja E. - 140
WDŻ
Czech D.